Bærekraft & Miljø

Bærekraft & Miljø

Som en ansvarlig global borger er bærekraft sentralt i alt vi gjør.

Miljø & Sosialt
Som en både lokal og global bedrift er det viktig å beskytte helsen og sikkerheten til våre ansatte, dyrke et inkluderende og mangfoldig miljø, samt bidra positivt til samfunnet. Hos oss på Ekstrand Verksted forplikter vi oss til, og forstår viktigheten av, god styring og høy etisk standard.

Gjenvinning
Gjenvinning er en oppgave som står sentralt hos Ekstrand Verksted. Hvert år leverer bedriften  flere hundre tonn stål til gjenvinning. Dette blir deretter sortert og smeltet om til gjenbruk. Ekstrand Verksted har også tydelige regler og rutiner for søppel -og avfalls sortering.  

Redusering av klimagasser
Ekstrand Verksted som en målrettet og fremoverlent bedrift er engasjert i utviklingen av å redusere miljøavtrykket i vår bransje. Vi er derfor opptatte av at våre kunder og leverandører er med på å bidra til bærekraftig drift, samt følger med i utviklingen av det grønne skiftet. 

Ekstrand Verksted leverer tjenester og produkter til maritim virksomhet og til olje & gass sektoren. Flere av våre kunder beveger seg i retning av grønn energi som for eksempel havvind og Ekstrand Verksted som en bedrift med beliggenhet ved sjøen synes dette er spennende.

Rent vann
En av våre kunder er verdensledende på produksjon av store plastrør med diameter opptil 2.5m. Ett av FN`s bærekraftsmål er å sikre tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Forsyning av rent drikkevann og transport av spillvann er grunnleggende i vårt moderne samfunn. Dette er derimot ikke en selvfølge i flere u-land.

Ekstrand Verksted er stolt leverandør av tjenester, produksjonsutstyr og «know-how» løsninger til dette markedet.

 

 

WIND POWER