Tjenester

Tjenester

Offshore

Vi produserer spesialdesignet klammer for lekkasjetetting på offshore installasjoner. Dette er et nisjeområde hvor bedriften har opparbeidet seg solid spesialkompetanse. Vi har bygget serier med maskiner og komponenter til norske og amerikanske leverandører av boreutstyr.

Subsea

Vi har en betydelig referanseliste på fabrikasjon av subsea strukturer. Vi har bygget serier med moduler og sugeankere til bade norske og utenlandske felt. Bygging av subsea strukturer er bedriftens hovedvirksomhet.

Maritimt

Ekstrand Verksted er forankret maritime tradisjoner og har gjennom årene bygget serier med slepebåter, lektere, mudderapparater og annet sjøentreprenørutstyr. Vi har bygget jack-up borerigger for fjellsprenging under vann. Med 125m kaifront så kan vi ta imot skip til service og reperasjon. Mobilisering og demobilisering av Heavy Lift neddykkbare lektere er en betydelig aktivitet ved bedriften.

Industri

Vi leverer produkter og tjenester til verdens ledende produsent av plastrørsystemer. Vi har i en årrekke vært med på å utvikle og fabrikere produksjonutstyr for å tilvirke plastrør med diameter opptil 2500mm. Ekstrand Verksted har produsert utstyr til slepearrangement for sjøtransport av store plastrør til alle verdens hjørner.

Ekstrand Verksted påtar seg alle typer oppdrag innen maskinering.

Ekstrand Verksted ligger ved Telemarkskysten midt mellom Kristiansand og Oslo – og har en strategisk beliggenhet ved innseilingen til Grenland Havn, en av landets mest trafikkerte skipsleier.

Vi har blant annet spesialisert oss på:
•Produksjon av klammer for lekkasjetetning på rørdimensjoner mellom 20 til 1600 mm i diameter for offshore og landbasert prosessindustri.
•Konstruksjon og produksjon av spesialmaskiner for produksjon av plastrør med en diameter på opptil 2500 mm.
• Bygging av moduler og utstyr til offshore og subsea industrien.

Vi utfører vedlikeholdsarbeid på skip, lektere og annen sjøentreprenørutstyr.